Príjemné popoludnie
Nemecký jazyk - Zhrnutie učiva

Zhrnutie slovies

Pravidelné časovanie

Nepravidelné časovanie

Slovesá s neod. a odluč. predponami + zvratné slovesá

Sloveso tun ( konať, činiť, robiť) + Opytovacie zámená aký?, aká?, aké? akí?

Zápor v nemčine

Vetný, slovný, ...

 
© 2007 - 2009, Ľuboš08.web